Nodus ICT Solutions d.o.o

                           POVRAĆAJ SREDSTAVA I REKLAMACIJA

 

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +38163337760 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@povoljniračunari.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. 

U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +38163337760, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@povoljniračunari.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
Preporučujemo da prilikom preuzimanja spornog paketa fotografišete primopredaju kao i sam sporni detalj pošiljke, da bi nam mogli ukazati na konkretan detalj i dokaz.

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Jurija Gagarina 227 lokal 233, 11070 Novi Beograd.

Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine ili više u zavisnoti od garancije proizvođača, osim za outlet proizvode za koje postoje jasni uslovi kupovine i trajanje garancije.

Validni su sledeći rokovi 

 

  • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju
  • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
  • Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:

  • dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
  • dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

 

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Informacija o ovoj obavezi mora postojati u delu „Reklamacije” gde objašnjavate reklamacionu

 

Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Pun naziv pravnog subjekta: Nodus ICT Solutions D.O.O. Boljevac - Ogranak MiningShop

Poštanska adresa: Jurija Gagarina 227/233, 11070 Novi Beograd

Delatnost i šifra delatnosti: 6209 Ostale usluge informacione tehnologije

Matični broj: 21549053

Poreski broj (PIB) 111833822

Web adresa: www.povoljniracunari.rs Kontakt telefon: 063337760

Kontakt e-mail: info@povoljniracunari.rs

Nodus ICT Solutions d.o.o © 2023. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.