Nodus ICT Solutions d.o.o, ogranak MiningShop

                           POVRAĆAJ SREDSTAVA I REKLAMACIJA

 

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj _________ ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu ___________ i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. 

U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj ________, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu _________ i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
Preporučujemo da prilikom preuzimanja spornog paketa fotografišete primopredaju kao i sam sporni detalj pošiljke, da bi nam mogli ukazati na konkretan detalj i dokaz.

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu ______________.

 

Podaci o firmi __________,

_________, __________

Tel xxx xxxx xxxxx

Fax xxx xxx xxxxx

Broj računa xxx-xxxx-xxx

Matični broj xxxxxxx

PIB xxxxxxxxx

Šifra delatnosti _________________________

e-mail ______________

Nodus ICT Solutions d.o.o, ogranak MiningShop © 2022. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.